C1036_SET

Jia Gizaab Choker
Code: C1036N2
In stock
£260.00

Jia Gizaab Necklace
Code: C1036N1
£290.00

Jia Gizaab Rani Harr
Code: C1036N3
£260.00

Jia Gizaab Harr
Code: C1036N4
£260.00

Jia Gizaab Drop Earrings
Code: C1036E1
£58.00

Jia Gizaab Earrings
Code: C1036E2
£68.00

Jia Gizaab Jhumki Earrings
Code: C1036E3
£88.00

Jia Gizaab Bead tika
Code: C1036T2
£58.00

Jia Gizaab Tika
Code: C1036T1
£58.00

Jia Gizaab Jummar
Code: C1036J1
£78.00

Jia Gizaab Punja
Code: C1036PU
£68.00

JIA GIZAAB Bridal Set
Code: C1036_BRIDALSET
£406.00